Úkoly pro chybějící

  • ČJ PS str.9
  • M PS str. 47
  • Čtení str. 93
  • Prvouka str. 31
  • Stále psát příklady na všechny typy příkladů, které jsme probírali. Počítat správně a rychle. Psát diktáty na všechny probírané jevy.