Informace

Dneska děti dostaly 2 tiskopisy. Prosím, vyplňte a pošlete mně je co nejdříve. V pátek to mám odevzdat vedení školy, tak bych to ráda měla ve čtvrtek pohromadě. Moc děkuji.

13.9. jedeme na exkurzi do Strakonic do enviromentálního centra na Podskalí. Odjezd bude vlakem v 7.32, sejdeme se proto v 7.15 na nádraží, přijedeme v 13.30 na vlakové nádraží. S sebou- pláštěnku,kopii karty pojištěnce, svačinu, pití, peníze na vlak a na útratu a 20 Kč na vstup do centra.

Konzultační hodiny pro rodiče budou každý pátek od 7 hodin do 7.30. Pokud byste chtěli školu navštívit jindy, pak po telefonické domluvě.

Třídnická hodina, pokud bude potřeba něco s dětmi projednat, bude v pátek od 7.30 do 7.45. Vždycky dám předem vědět, jestli bude.

Úkoly budou napsané celý den na tabuli, děti si mohou dopsat zadání úkolu během přestávky, pokud to nestihnou při hodině. Na zapsání úkolu mají cca 3 minuty na konci hodiny. Dnes neměly 3 děti úkol, přestože ho měly v notýsku zapsaný. Prosím, každý den kontrolujte ŽK, úkolníček a web. Díky.

V úkolníčku doporučuji každý den oddělit barevnou čárou, pro přehlednost. Dětem jsem to dneska vysvětlovala.

Diktát budeme psát každou středu a prověrku na plus a mínus do 20 každý čtvrtek.

Moc děkuji paní Lukešové, napekla pro děti perníčky, holčičky měly jiný tvar, kluci také. I já jsem dostala motýlka. Moc mě to potěšilo, perníčky byly výborné. Ještě jednou, moc děkujeme.