Informace

  1. Ještě několik dětí neodevzdalo dotazník. Prosím, pošlete mi ho.
  2. Několik dětí nechce kalendář z Lidlu, vracím je zpět.
  3. Příští týden bude prověrka na abecedu. Napíšu několik slov, děti je uspořádají podle abecedy. Budou tam i dvě slova se stejným počátečním písmenem.
  4. Skoro nikdo neměl malý sešit z prvouky. Psali to na papír. Ať si to přepíšou do sešitu 513, zaváděli jsme si ho. Vše, co bude v tomto sešitě, musí umět, budeme z toho psát prověrky.