Informace

Zítra bude prověrka na plus a minus do 20. Pravděpodobně v pondělí bych ráda dala prověrku na opakování z 1.ročníku z M. Opakujte: geometrické tvary, větší, menší, rovná se, sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy na sčítání a odčítání. Ty slovní úlohy o méně, o více tam nebudou. Také prověrka na věty, slova a slabiky se přesouvá na příští týden. Asi na úterý.