Shrnutí týdne

Tentokrát jen v rychlosti, protože jsem toho naťukala dost k dnešnímu datu. V ČJ čteme všichni slabiky a skoro všichni slova. V psaní nám stále činí potíže sklon písmenek. Trénujte písmenka na balicí papír nebo do bloku.  V matematice umíme všichni velice dobře větší, menší, rovná se. Pamětné spoje někomu dělají potíže. Počítat musí zpaměti dobře a rychle. Prosím, ne na prstech. V prvouce jsme probírali bezpečnost při cestě do školy. PČ nebyly, protože jsme byli v Makově a při TV jsme opět šplhali, trénovali jsme a bylo to tentokrát mnohem lepší než minule. Děti měly už správně postavené nohy na tyči a skoro všichni už ručkovali. Při VV jsme „ťupkali“ houbičkou oblohu, ale moc se nám to nedařilo, protože děti dávaly na houbičku moc vody a ta jim vtékala i pod šablonu obláčků. Proto jsme místo HV výkresy opravovali a musela jsem zasáhnout svou pomocí. Chtěla bych, aby děti v úterý při suplování výkresy dodělaly a tak jsem do toho musela trošku vstoupit. Zdravím a přeji pěkný víkend.