Pasování páťáků na šesťáky

V úterý v 16 hodin proběhne na školní zahradě pasování páťáků na šesťáky. Všechny vás srdečně zveme a prosíme všechny šikovné maminky, jestli by přispěly svým umem a upekly by nám nějaké občerstvení. Všem moc děkujeme.