Planetárium České Budějovice

Exkurze do českobudějovického planetária byla vydařená. Ráno nás sice překvapil silný mráz a plavit se na lodi po řece bylo pouze pro otužilce. 🙂 Ale planetárium nám mrazivý pocit zahnalo. Bylo tam krásné teplo, měli jsme bezvadného průvodce, který toho hodně věděl a každou naši otázku zodpověděl. Nic ho nezaskočilo. A otázky dětí nebraly konce…Samozřejmě , že závěr exkurze jistil McDonald’s. Tam jsme se posilnili a uháněli k domovu plni dojmů. Ráda bych poděkovala naší průvodkyni, která nám poskytla spoustu informací, ostatně jako vždy. Také bych chtěla poděkovat „mým“ deváťákům, kteří nám doplnili místa v autobusu. Ostatně jako vždy byli skvělí. Náladu celé exkurze nám trošku pokazili dva chlapci /nebyli z naší třídy/, kteří se neustále hašteřili, vyrušovali a byli neohleduplní. Snad příště…Fotky přidávám do fotogalerie.