Vyúčtování výletu

Na zaplacení výletu jsem použila 4 023 Kč ze školního jarmarku. Ze ŠP pokladny byla stržena každému účastníkovi částka 375 Kč. Fakturu jsem poslala tř. důvěrníkovi a paní Haisové. Pokud budete mít zájem, pošlu komukoliv. Takže peníze ze školního jarmarku jsou utracené a příští rok můžeme opět něco vytvořit a prodat. Příspěvek byl milý a výlet nás vyšel relativně levně.