Den Země

Posílám informace ke Dni Země.
Pro 3., 4. a 5. třídy se ve spolupráci s žáky 9.A akce uskuteční ve středu 26.4.

Sraz bude na dvorku před šatnami 2. stupně v 7.50 h. Pokud někdo přijde dříve, může jít do třídy, pak společně půjdeme na dvorek před šatnami 2.stupně. Následně se třídy rozdělí na stanoviště a podle rozpisu se budou s třídní učitelkou podle časového rozpisu přesouvat po stanovištích.
Děti by měly mít pevnou obuv ( budou i pohybové aktivity) a tužku (na doplňovačku).
Na závěr bude vyhodnocení (opět na dvorku). Po skončení akce děti půjdou společně se mnou do třídy a výuka bude pokračovat. My máme výtvarnou výchovu. Končí ve 13.05, pak jdou na oběd samy.