Sběr papíru

Sběr papíru nově a férověji

Vážení rodiče, milí naši žáci.

Rozhodli jsme se jarní sběr papíru zorganizovat jinak. Jde nám o to, abychom podpořili týmového ducha, ale i o to, aby každá třída, která se sběru zúčastní, měla nejenom dobrý pocit, ale i nějaký benefit z nasbíraného papíru. Peníze jsme vždy využili pro žáky této školy, rádi bychom, aby se nám podařilo překonat rekord z roku 2017, kdy jsme společnými nasbírali 12 tun.

Měníme tedy pravidla a výsledný zisk bude rozdělen takto:

75% výkupní ceny nasbíraného papíru dostanou jednotlivé třídy k použití podle vlastního rozhodnutí, po dohodě s třídním učitelem je mohou použít např. na uhrazení části výletu, exkurze, mohou zajít do cukrárny, na pouť, …

25% připadne škole, která použije tyto peníze na společné věci pro celou školu

Každý rok kupujeme z těchto peněz prvňáčkům dárky k prvním Vánocům, sportovní vybavení pro venkovní ping-pong, odměny za některé školní soutěže. Za peníze z podzimního sběru jsme na návrh školního parlamentu koupili WI-FI router do čtenářského klubu. Pokud se nasbírá opravdu hodně, můžeme koupit i fotbálek, kulečník, …

Sběr proběhne 22. – 24. 5. 2023, plakátek o této akci je na našich webových stránkách: https://www.zsvolyne.cz/

Bude záležet na každém z nás, kolik papíru se nasbírá!

Martin Punčochář