Úkoly pro chybějící 13.6.

Český jazyk

Uč. str. 109 – ústně

PSVS str. 26

diktát na VS

Matematika

MM str. 27,28

Čtení

Dokončení čtení čítanky

Prvouka

PS str. 53,54