Úkoly pro chybějící 18.5.

Český jazyk

PS str. 36

Opsat poznámky ze sešitu

pravopisné cvičení na VS

Matematika

PS str. 51,52

MM str. 21 cv. 41

Čtení

Čítanka str. 154

Prvouka

Učebnice do str. 62 přečíst