Úkoly pro chybějící 9.5.

Český jazyk

Opsat poznámky do šk. sešitu

PS str. 33 cv. 1,2

Matematika

Ve středu bude geometrie

PS str. 45

Čtení

Čítanka str. 146,147

Prvouka

Učebnice str. 53 – 62 – přečíst