Informace z třídní schůzky 20.4.

  1. Prosím, abyste pravidelně kontrolovali stav konta ve školní pokladně. Někteří, stále ti samí, tam jsou v červených číslech. V nejbližší době se bude platit výlet, učebnice do 4.ročníku, fotografování.
  2. V červnu se budeme fotit. Budou to fotky pouze celé třídy, ne skupinky.
  3. Ředitelské volno je zrušeno.
  4. Ve čtvrtek 28.4. budeme mít projektový den ke Dni Země.
  5. Co se týče učiva, vše stíháme, červen budeme věnovat opakování. V mírném skluzu jsme pouze v prvouce, ale určitě všechno stihneme probrat i prověřit znalosti.
  6. Chování dětí je vesměs velmi dobré. Třídu mně chválila paní zástupkyně při hospitaci a i paní učitelky na angličtinu si chování dětí chválí. Občas se objeví nějaké nadávání, hlasité projevy o přestávkách, drobné neshody… Vše vždy prošetřujeme, děti dosvědčí jak vše probíhalo. Pokud dítě dostane „poznámku“, buďte mně prosím nápomocni a s dítětem promluvte. V případě nejasností mně zavolejte. Pokud já mám nějakou připomínku, vždy píšu do notýsku, který, prosím, denně kontrolujte. Mé připomínky berte jako komunikační prostředek mezi mnou a vámi. Stejnou možnost máte i vy. Pokud budete mít nějaké připomínky vůči mně, obraťte se na mě nebo na třídního důvěrníka pana Českého.
  7. Kontrolujte dětem mobily, na netu se objevila nebezpečná hra, prý už byli osloveni i žáci z naší třídy.
  8. O přestávkách mají děti používání mobilů zakázáno. Dohodli jsme se tak včera na třídní schůzce.