Úkoly pro chybějící 7.4.

Český jazyk

PS str. 24 cv. 1,2

Napsat VS po V do školního sešitu a naučit zpaměti

Matematika

PS str. 28

Prověrka – násobilka

Prvouka

PS str.40,41,42