Úkoly pro chybějící 5.4.

Český jazyk

PS str. 23 cv. 1,2

Pravopisné cvičení

PSVS str. 15

Matematika

PS str. 26

Prověrka z názvů jednotlivých čísel početních úkonů

Čtení

Čítanka do str. 125