Úkoly pro chybějící 4.4.

Český jazyk

PS str. 22

Dopsat příbuzná slova v notýsku

Matematika

PS str. 24,25

MM str.14

Čtení

Čítanka str. 124-125

Přinést čtenářský deník – zapsat si tam společnou četbu Matyld…

Prvouka

PS str. 39,40