Úkoly pro chybějící 30.3.

Český jazyk

PS str. 21

pravopisné cvičení

Dopsat slova příbuzná do notýsku . /od kamaráda/

Matematika

PS str. 24