Úkoly pro chybějící 28.3.

Český jazyk

Vypsat VS do školního sešitu a naučit zpaměti. PS str. 20 a str.21 cv.1

Matematika

PS str. 22,23

Čtení

Čítanka str.120

Prvouka

Dopsat poznámky a naučit.