Úkoly pro chybějící 25.3.

Český jazyk

PS do str. 20, VS po S začneme brát v pondělí

Psát pravopisná cvičení, stále určovat slovní druhy, u podstatných jmen určovat rod, číslo, pád

Matematika

PS str. 22

MM str. 13 nemusí dělat rozklad, mohou psát rovnou výsledek

V pondělí bude geometrie, přinést pomůcky.

Čtení

Čítanka do str. 119

Každý den nahlas číst, číst plynně a výrazně