Úkoly pro chybějící děti 18.2.

Český jazyk

PS str. 13

Stále určovat slovní druhy.

Matematika

Dokončit PS a po prázdninách si přinést PS 3.díl