Úkoly pro chybějící 16.2.

Český jazyk

PS str. 11

Pravopisné cvičení na VS

Matematika

PS str. 58,59

Čtení

Číst svoji knihu

Prvouka

PS do str. 36

Napsat poznámky od spolužáka.