Úkoly pro chybějící 14.2.

Český jazyk

PS str. 9

Diktát na VS

Matematika

PS str. 55

Čtení

Čítanka str. 100,101

Prvouka

PS str. 35 cv. 1

poznámky opsat od spolužáka