Příprava na výuku

Milí rodiče, ráda bych vás chtěla poprosit, abyste přípravě na výuku věnovali více pozornosti. Vyjmenovaná slova jsou velmi obtížné učivo a v žádném ročníku už nebude tolik prostoru na procvičování jako ve 3. třídě. Sama vidím, že někteří nedohlížíte na psaní oprav, opravy jsou u některých dětí neúplné, někdy chybné, někdy úplně chybí. Každý den píšeme pravopisné cvičení, jedno pak vyberu a napíšeme jako diktát. U opravy by děti měly napsat chybné slovo správně a určit proč je tam daný jev. Chápu, že všechno vyžaduje spoustu času, který nemáte nazbyt. Ale věřte, že tato „investice“ se vám vyplatí. Pokud nemáte čas na to, abyste s dětmi opravy dělali, pošlete ho ráno na sedmou hodinu a já opravu s dětmi udělám sama. Příprava v češtině vyžaduje v současné době každodenní práci s dítětem. Stejně tak vás prosím, abyste procvičovali násobilku při jakékoliv činnosti během dne. Pokud někdy opomenete, některé děti rychle zapomenou. Učivo musíme stále připomínat. Moc vám děkuji.