Úkoly pro chybějící 10.1.

Český jazyk

PS str. 36 cv. 7,8

pravopisná cvičení

PSVS str. 7 cv. c,d

Matematika

PS str.28

Čtení

Čítanka str. 81

Prvouka

PS str. 27,28