Zpráva vedení školy

Vážení rodiče,
dnes, tj. ve čtvrtek 6. 1. 2022, dostaly děti ve škole lístek, kde jsou uvedeny osobní údaje každého žáka a prázdná políčka na vyplnění data případného očkování anebo prodělání nemoci COVID-19. Prosím vás o kontrolu a doplnění uvedených údajů a podepsání lístku, že jsou údaje platné. Pokud informace o zdravotním stavu (očkování a prodělání nemoci) neuvedete, budeme k dítěti při předávání dat na krajskou hygienickou stanici přistupovat jako osobě bez očkování a bez prodělání COVIDu. Od 1. 1. 2022 platí pro zákonné zástupce povinnost hlásit škole pozitivní výsledek PCR testu jejich dítěte, ať už se jedná o testování ve škole nebo např. v rámci rodiny.   

Vámi ověřený lístek děti předají ideálně hned v pátek 7. 1. třídnímu učiteli.

Děkuje vám za spolupráci a přejeme příjemný den

Krumlová