ROK 2022

Vážení, přeji vám všem šťastný , zdravý a radostný rok 2022. A hned přeposílám informaci od pana ředitele.

Vážení rodiče, milí žáci.

Jak již asi víte, od 3. 1. do 16. 1. 2022 budeme ve škole testovat všechny děti i zaměstnance antigenními testy 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek. Zachováme i testování PCR, které bude i nadále ve čtvrtek. Pokud se v tento den objeví pozitivní antigenní test, provedeme u tohoto dítěte okamžitě i PCR test (pokud má vyplněný souhlas s PCR testováním) a až poté opustí školu. Pokud nemá vyplněný souhlas, nemůžeme test provést a musí se tak dostavit k PCR odběru do Strakonic. Stále máte možnost zapojit se do testování PCR ve škole, podrobnější informace včetně formuláře jsou pod tímto odkazem: https://www.zsvolyne.cz/nabidka%2Dpcr%2Dtestovani%2Dve%2Dskole%2Dformular/d-2745

            Pro urychlení procesů, které jsme povinni ve škole dělat s ohledem na testování, trasování a komunikaci s KHS, vás naléhavě žádáme o co nejrychlejší aktualizaci všech vašich kontaktů (hlavně telefon na rodiče, mailovou adresu, zdravotní pojišťovnu dítěte, trvalé bydliště). Změny nám prosím nahlaste nejdéle do 6. 1. 2022 na email info@zsvolyne.cz, případně telefonicky na 383 372042. Bez těchto správných údajů nejsme schopni zajistit, aby vše správně fungovalo.

            Další informace jsou v přiloženém letáku, který bude i na našich stránkách v záložce Covid – Informace od 3. 1. 2022.

Nově platí povinnost hlásit škole výskyt onemocnění Covid 19 u vašeho dítěte (je zakotvena v opatřeních MZdr ČR). Žádáme vás, abyste neprodleně oznámili jeho výskyt na email info@zsvolyne.cz, případně telefonicky na 383 372042.

Děkujeme za spolupráci a všem vám přejeme co nejlepší rok 2022.

Martin Punčochář