Úkoly pro chybějící 3.12.

Český jazyk

PS str. 30

Stále psát pravopisná cvičení na papír.

Naučit zpaměti VS po L

Matematika

PS str.5

Stále trénovat násobení a dělení

Čtení

Čítanka str. 64