Úkoly pro chybějící 22.11.

Český jazyk

PS str. 27 cv. 2

pravopisná cvičení

Matematika

PS str. 50,51

Čtení

Čítanka str.58

Prvouka

PS str. 19,20