Příspěvek do Spolku rodičů

Vážení rodiče,

Spolek rodičů při ZŠ Volyně si na svém zasedání dne 11. 10. 2021 schválil navýšení ročního členského příspěvku na 180,- Kč na žáka. V loňském školním roce 2019/2020 se vzhledem k dlouhodobému uzavření školy a pozastavení školních aktivit příspěvek nevybíral. Odkaz na zápis ze zasedání můžete najít na webu školy: https://zsvolyne.cz/assets/File.ashx?id_org=400111&id_dokumenty=2717

Prosíme, zkontrolujte si výši účtu Vašeho dítěte na školní pokladně, částka 180,- Kč bude stržena dne 22. 11. (Poplatek neplatí žáci z dětského domova.)

Zároveň upozorňujeme rodiče žáků, kteří platí poplatek za školní družinu a za školní kroužky a nemají dostatečný obnos na školní pokladně, že neuhrazení poplatků může být důvodem k tomu, že jejich dítě nebude moci družinu a kroužek navštěvovat.

Děkujeme za spolupráci všem rodičům, kteří podpořili školu ve sběru papíru. Celkově se vybralo přes 4 tuny. Částka 6 120,- Kč za sběrový papír byla převedena rovněž na účet Spolku rodičů.

Děkuji všem za spolupráci a přeji hlavně pevné zdraví

R. Krumlová