Úkoly pro chybějící 15.11.

Český jazyk

PS str. 25 cv. 1,2,3

pravopisné cvičení

připsat slova příbuzná do notýsku

Matematika

PS str. 48

Čtení

Čítanka str.51

Prvouka

opsat poznámky ze sešitu

PS str. 19 cv. 1,2