Úkoly pro chybějící 10.11.

Český jazyk

PS str. 25 cv.5

PS VS str. 1 cv.c

Matematika

PS str. 45

Čtení

Čítanka str. 48,49

Prvouka

PS str.18