Úkoly pro chybějící 4.11.

Český jazyk

PS str. 24 cv. 2

dopsat do sešitu k VS ještě slovo zbytek, babyka

PS VS str. 1 cv.a prosím, aby to děti odůvodňovaly nahlas za přítomnosti dospělého

Matematika

PS str. 41