Distanční výuka 2.11.

Český jazyk

PS str. 23 cv. 1,2

psát pravopisná cvičení na papír

Matematika

PS str. 39

trénovat násobilku

Čtení

Čítanka str. 40

číst svoji knihu