Vyjmenovaná slova

Zítra začneme probírat zásadní učivo 3.třídy. Někdo si myslí, že není potřeba vyjmenovaná slova umět zpaměti, stačí je umět používat. Je to tak, ale přesto je výhodné naučit se je perfektně zpaměti.Věřte, že se dětem bude pamětné a automatické přeříkání vyjmenovaných slov hodit.

Při procvičování postupujte trpělivě, netrapte se kvůli chybám, patří k učení a i jimi se dítě učí, s dětmi procvičujte krátce a často, nejlépe hrou.

Nejdříve je potřeba, aby děti rozuměly významu vyjmenovaných slov. Já jim význam všech slov vysvětlím, vy můžete doma zahrát hru. Neznámé slovo uveďte jako záhadu a společně pátrejte po jeho významu. Ať děti odhadují, pátrají, ptají se babičky…,“googlují“, bavte se. Nakonec význam slova vysvětlete vy. Nakonec umožněte dětem, aby se „blýskly“ a význam slova vysvětlily dědečkovi, tatínkovi…

Děti by měly umět poznat slovo v jiném tvaru a slovo příbuzné. Mají v sešitu, stále procvičujte. Do malého notýsku, který si děti mají pořídit, budeme zapisovat slova příbuzná. Každý den by si měly děti v notýsku zalistovat a slova si přečíst. Pracujte s nimi, aby děti nečetly bezmyšlenkovitě.