Úkoly pro chybějící 25.10.

Český jazyk

PS str. 21,22

Matematika

PS str. 37

MM str. 9

Čtení

Čítanka do str. 39

Prvouka

opsat poznámky ze sešitu