Úkoly pro chybějící 11.10.

Český jazyk

PS str. 16 cv. 1,2

pravopisné cvičení – na papír

Matematika

PS str. 28

MM str. 7 cv. 13 ab

Čtení

Čítanka str.24

Naučit jednu sloku české hymny zpaměti – na pondělí

Prvouka

PS str. 13