Úkoly pro chybějící 4.10.

Český jazyk

PS str. 13

Matematika

PS str. 23

MM str. 6 cv. 11 ab

Čtení

Čítanka str. 20

Prvouka

PS str. 11

Podívejte se večer , prosím, na mail dětí. Posílám tam odkaz a pozvánku.