Prověrka

Včera jsme dělali jednoduchou slovní úlohu v matematice. Říkala jsem dětem, aby si slovní úlohu doma ještě jednou prošli, pokud nerozumějí, ať přijdou ráno na doučování. Dneska jsem jim dala stejnou úlohu do prověrky. Několik dětí neuspělo. Z toho vyplývá, že si ani nezapsaly, že se mají na úlohu podívat. Prosím, připomeňte jim, aby si samy zapisovaly do notýsků potřebné informace. Několik dětí mělo neúspěch proto, že si úlohu nepřečetly. Samozřejmě pochvala patří všem, kteří úlohu zvládli. Z toho jsem měla radost.