Čtení

Dneska jsme při češtině dělali cvičení jinou formou než byly děti zvyklé. Zadala jsem jim cvičení a děti samy měly přečíst zadání a vypracovat. Pokud něčemu nerozuměly, mohly se dojít zeptat nějakého jiného spolužáka. Děti, které úkol splnily, neměly problém s učivem minulého roku. Pravidla psaní ú/ů umí. Problém měly se čtením textu. Prostě si nepřečetly zadání v daném časovém limitu /20 minut/. Proto vás všechny prosím, abyste každý den s dětmi četli. Ať čtou nahlas a vy jim jejich čtení , prosím, kontrolujte.