Úkoly pro chybějící 7.6.

Úkoly už sem nebudu zadávat, procvičujte sami doma všechno probrané učivo. My ve škole pracujeme s pracovními listy, které dětem kopíruji. Doděláváme matematické minutovky a hrajeme hry, při kterých procvičujeme. Pouze opakujeme probrané učivo a čteme z knihy A pak se to stalo…Pokud byste měli zájem o kopírované listy, domluvte se s někým, aby vám je donesl domů.