Informace MDD, učivo

1.1.6. půjdeme na turistickou vycházku. Odchod ze školy bude v 8.30, první hodinu budeme ve třídě. Děti ať se ráno normálně přezují v šatně. Příchod ve 12.00 do školy. Dojíždějící v pohodě stihnou autobus. S sebou ať si děti vezmou pláštěnku, buřty nebo svačinu /nařízněte jim buřtíky doma /, pití.

2. V pondělí už budeme psát prověrku na násobilku 0 -5. Zase to bude na chyby a v pátek dostanou známku z celého týdne. Mimochodem, děti se v násobilce lepší, je vidět, že se doma učí. Chválím vás, rodiče, a samozřejmě i děti. 🙂

3. Ve čtení budu zkoušet nepřipravené čtení. Bude to ze společné četby.

4. V pátek bude zase prověrka z prvouky. Témata mají děti vypsané v pracovním sešitu.