Úkoly pro chybějící 26.5.

Český jazyk

PS str. 43

pravopisné cvičení

Matematika

PS str. 60

MM str.15

Čtení

Číst 20 minut ze své knížky