Distanční výuka 13.5. úkoly

Český jazyk

PS do str. 39

Opakovat: Abecedu, druhy vět, i/y po souhláskách, spodoba znělosti, vlastní jména, souvětí

Matematika

PS str. 51

Prvouka

PS str. 43,45

Čtení

Čítanka str. 149-151