Distanční výuka 10.5. úkoly

Český jazyk

PS str. 38

procvičovat písemně probrané jevy

Matematika

PS str. 48

Čtení

Čítanka str. 147