Distanční výuka 27.4. úkoly

Český jazyk

PS str. 33

Pravopisné cvičení do školního sešitu – Učebnice str. 89 cv. 3

stále opakovat probrané jevy

Matematika

PS str. 38

MM str. 12, 13

Čtení

Čítanka str. 134 – 136