Úkoly pro chybějící 23.4.2021

Český jazyk

PS str. 32

Stále opakovat probrané jevy, psát diktáty

Matematika

PS str. 36

MM str. 12 cv. 23a, 24a

Čtení

Čítanka str. 133

Prvouka

PS str. 40