Informace o příštím týdnu 19.4.-23.4.

V úterý a ve středu příští týden bude končit výuka v 12.10 a v ostatní dny v 11.30. Hned po výuce půjdeme na oběd.

Zítra děti rozdělím do dvou skupin a přidělím jim číslo jedna nebo dvě. Děti, které budou mít přidělené číslo jedna půjdou hned ráno do třídy 2.A, kde si sednou do lavic po jednom. Děti, které budou mít přidělené č. 2 půjdou hned ráno do naší třídy 2.B a tam si také sednou do lavice po jednom. Ve 2.A s dětmi bude paní asistentka, tam se děti otestují a ve 2.B budu s dětmi já. Otestujeme se, a v případě všech negativních testů, se pak se všichni sejdeme v naší třídě. a budeme se už učit společně.