Distanční výuka 13.4. úkoly

Český jazyk

PS str. 29

stále opakovat i/y po souhláskách, spodobu znělosti, slovní druhy hledat v textu

Matematika

PS str. 29 cv. 1,2

stále trénovat rychlé a správné sčítání a odčítání do 100

Čtení

Čítanka str. 126, 127

číst plynně, bez chyb, klesnout hlasem na konci věty, číst s porozuměním