Distanční výuka 6.4. úkoly

Český jazyk

PS do str. 27

psát diktáty, poznávat slovní druhy v textu, i/y po souhláskách

Matematika

PS str. 21, 22

Čtení

Čítanka str. 120,121